அன்பால் ஒருங்கிணைவோம் அகத்தியரின் வழி நடப்போம் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

2004 மே அடிமை கண்ட ஆனந்தம்
விஷ்ணுபதி
வசுந்தரா
தந்தாக்னி
சிந்துப்பட்டி
ரிஷிமாடம்
பயரி
ஸ்ரீமனோன்மணி
ஸ்ரீகாரைக்கால் சித்தர்
எல்லை தெய்வங்கள்
ஸ்ரீபிரம்மா
தீர்த்த நீராடல்
அக்னி சிக்‌ஷா
தொடரும் ஆனந்தம்
அமுத தாரைகள்

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam