அன்பால் ஒருங்கிணைவோம் அகத்தியரின் வழி நடப்போம் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

2002 மே அடிமை கண்ட ஆனந்தம்
  சிவராத்திரி
  ஸ்ரீநடராஜர்
  நாகத்தி
  முழையூர்
  காலாள்காத்தான்
  கணதங்கணான் சித்தர்
  அனுஷம்
  அமுத தாரைகள்
  சித்திரை சதயம்
  நித்ய கர்ம நிவாரணம்
  பத்து சடங்குகள்
  விஷ்ணுபதி

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam