அன்பால் ஒருங்கிணைவோம் அகத்தியரின் வழி நடப்போம் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

1999 மே தீபகண்டி பூஜை
  திருஷ்டி நிவர்த்தி
  அர்க்ய பூஜை
  சூரிய வழிபாடு
  காதல் திருமணம்
  திருமழிசை நந்தி
  வாஸ்து சாஸ்திரம்
  சந்தனக் காப்பு
  கோயிலை சுற்று
  பிராயசித்த அர்க்யம்

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam