அன்பால் ஒருங்கிணைவோம் அகத்தியரின் வழி நடப்போம் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

1998 மே அடிமை கண்ட ஆனந்தம்
  அஷ்ட பந்தனம்
  சந்திராஷ்டமம்
  கிரிவலம் ஏன் ?
  நவகிரகம்
  திசைமுகஞ்சேரி
  தோப்புக்கரணம்
  நரமுக விநாயகர்
  பதவி உயர்வு
  ஐயப்ப விரதம்
  அகத்தியர் நட்சத்திரம்
  நாகப்புற்று பூஜை
  ஓங்கார சக்கரம்
  பன்றி அவதாரம்
  கனக சுந்தராங்கினி
  கவச ஜலூசர்
  ஸ்வர்ண ஹேரம்பர்
  முயற்சியே திருவினை
  மறுமணம்

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam