ஜோடி பறவைகள் தரிசனம் சிறப்பு !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

1994 மே பெருமகளுர் சிவாலயம்
அடிமை கண்ட ஆனந்தம்
அகத்திய நாடி
ஸ்ரீராம நவமி
பாவ வருடம்
அட்சய திருதியை
ஆலய திருப்பணி
விஷ்ணுபதி
பெண்களுக்கான பூஜை

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam