சாதனையும் சோதனையும் ஒன்றெனத் தெரிந்தால் கடவுள் ஒன்றாய்த் தெரிவார் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

1993 மே புக்கொளியூர் போடா சித்தர்
வேத பாடசாலை
அமிர்த நேரம்
குருடர் சேவை
மகா அவதூத பாபா
குருவாயூர் தரிசனம்
கனக தியானம்
திருமண அழைப்பிதழ்

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam