அன்பால் ஒருங்கிணைவோம் அகத்தியரின் வழி நடப்போம் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

2004 மார்ச் அடிமை கண்ட ஆனந்தம்
குழந்தைகள்
ஸ்ரீஆனேஸ்வரர்
பிரதிஷ்டை
மனம் சுமந்தான் சித்தர்
மாசி மகம்
மகா மகம்
கோசாரம்
கிருத்திகை
காம தகனம்
ஜாதகப் பொருத்தம்
அமுத தாரைகள்
ஸ்ரீஆறுமுக சித்தர்
தொடரும் ஆனந்தம்

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam