அன்பால் ஒருங்கிணைவோம் அகத்தியரின் வழி நடப்போம் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

2002 மார்ச் அடிமை கண்ட ஆனந்தம்
  மகா சிவராத்திரி 1
  மகா சிவராத்திரி 2
  மகா சிவராத்திரி 3
  சர்வ அமாவாசை
  மரணச் சடங்குகள்
  திருவாதிரை நட்சத்திரம்
  அமுத தாரைகள்
  வேப்பிலைக்கட்டி சித்தர்
  கடகடப்பை
  பைரவ வாகனம்
  நெடுங்குடி
  மயிற்பீலி
  நித்ய கர்ம நிவாரணம்

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam