அன்பால் ஒருங்கிணைவோம் அகத்தியரின் வழி நடப்போம் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

 1999 மார்ச் நவகிரகங்கள்
  நற்பழக்கங்கள்
  வீடு கிடைக்க
  மனு தர்ப்பணம்
  மந்திர ஏவல்
  வலஞ்சுழி விநாயகர்
  பங்குனி உத்திரம்
  ஆசி முறைகள்
  எம வழிபாடு
  வியாச பகவான்
  பனங்காட்டூர்
  திருக்கண்மாலீஸ்வரர்
  சுபிட்ச ஹோமம்
  பங்குனி உத்திரம்
  திருக்கச்சூர்

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam