நமக்கு ஏற்ற துணையைத் தேடித் தந்தவர் கடவுள். இதை உணர்வதே மனிதனின் முதல் சாதனை !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

1993 மார்ச் சுவாமிமலை முருகன்
உற்சவ மூர்த்தி
தாரா தேவி
மருத்துவ முகாம்
பன்னீர் இலை
கூடா நாட்கள்

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam