அன்பால் ஒருங்கிணைவோம் அகத்தியரின் வழி நடப்போம் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

2003 ஜூன் அடிமை கண்ட ஆனந்தம்
தொடரும் ஆனந்தம்
தவசி மடை
நவகிரகம்
நட்சத்திரம்
மனம் சுமந்தான் சித்தர்
கோரைக்கால் சித்தர்
வாரவர சக்திகள்
அருணைகைலை
ஆத்மவிசாரம்
அன்பு
வரநிதி பெருவாழ்வு
அமுததாரைகள்

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam