அன்பால் ஒருங்கிணைவோம் அகத்தியரின் வழி நடப்போம் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

2000 ஜுன் திருமயேந்திரப்பள்ளி
ஆதிசேஷா அனந்தசயனா
திருநரையூர்
இச்சா சக்தி
குபேர வழிபாடு
மரகத லிங்கம்
நாகதேவதைகள்
நாககாவல்
நாக யோகம்
அரவக் குடை
தெய்வீக வாழ்வு
அலுவலக கர்மங்கள்
போதாயண அமாவாசை
பல்குனி ருத்ர சித்தர்
ஆலய பங்கங்கள்
தண்ணீர்ப் பஞ்சம்
கைலாய அன்னசாலை

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam