அன்பால் ஒருங்கிணைவோம் அகத்தியரின் வழி நடப்போம் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

1999 ஜூன் மௌன விரதம்
  ஸ்ரீபூமிநாதர்
  ஸ்ரீசரபேஸ்வரர்
  விரத ஆடை
  பணப் புழக்கம்
  குபேர செல்வம்
  குழந்தைப் பேறு
  சிரவணன் சேவை
  வாஸ்து துதிகள்
  வில்வ திரிராத்ரி
  கேதார் பத்ரி

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam