அன்பால் ஒருங்கிணைவோம் அகத்தியரின் வழி நடப்போம் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

1996 ஜூன் மல மாதம் சிறப்பு
  அமுத தாரைகள்
  ஸ்ரீகாயத்ரீ மந்திரம்
  வில்வ திரிராத்ரி
  கடுக்கன் மகிமை
  வட சாவித்ரி விரதம்
  ஆனித் திருமஞ்சனம்
  மாங்கல்ய அபிஷேகம்
  அடிமை கண்ட ஆனந்தம்
  கிரிவல மகிமை
  ருத்ர சம்வர்த்தர்
  கஜ பூஜை

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam