தோடு செருப்பு போன்ற ஜோடி பொருட்கள் தானம் சிறப்பு !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

1994 ஜுன் ஆத்ம விசாரம்
  மாத விலக்கு
  ஐயப்ப விரதம்
  கோயில் உழவாரம்
  காயத்ரீ மகிமை
  தாண்டுதல் பரிகாரம்
  கனக கற்பக குளிகை
  விருட்சபாலீஸ்வரர்
  கணவனுக்குப் பாத பூஜை

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam