நடப்பதெல்லாம் நன்மைக்கே, அது வேறாய்த் தெரிந்தாலும் நன்மைக்கே !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

ஜூன் 1993 ஆத்யந்த பிரபு
வெள்ளை செம்பருத்தி
அமிர்த லக்னம்
பானுதாசர்
தாருகா வனம்
மப்பேடு சிங்கீஸ்வரர்
புகை பழக்கம்

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam