அன்பால் ஒருங்கிணைவோம் அகத்தியரின் வழி நடப்போம் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

2004 ஜூலை அடிமை கண்ட ஆனந்தம்
ஸ்ரீஆதி வாஸ்து
ஸ்ரீஆதி வாஸ்து 2
ஸ்ரீஆதி வாஸ்து 3
ஸ்ரீஆதி வாஸ்து 4
ஸ்ரீஆதி வாஸ்து 5
திருக்கோளக்குடி
ஸ்ரீசட்டநாதர்
பூராடம்
வாஸ்து ஹோமம்
நெய்க்கொட்டா மரம்
ஸ்ரீகாளான்குடை சித்தர்
பிறவி நியதி
ஸ்ரீவீணா தட்சிணா மூர்த்தி
ஸ்ரீவாஸ்து மூர்த்தி
அமுத தாரைகள்
தொடரும் ஆனந்தம்

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam