அன்பால் ஒருங்கிணைவோம் அகத்தியரின் வழி நடப்போம் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

2000 ஜூலை காரான குதிரை
திருமண்ணிப் படிக்கரை
கரியமாலீஸ்வரர்
குபேர லிங்கம்
காளாங்கி சித்தர்
தட்சிணாயனப் படி
லவண சக்தி
இறை எண்ணங்கள்
கரிநாள் மகத்துவம்
அருள் வழிமுறைகள்
தெய்வீக வாழ்வு
கிரஹண பூஜை
வைவஸ்வத சப்தமி
மாங்கல்ய சரடு
தண்ணீர்ப் பஞ்சம்
காற்று மண்டலம்
வாழ்க்கை ரகசியம்

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam