அன்பால் ஒருங்கிணைவோம் அகத்தியரின் வழி நடப்போம் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

1999 ஜூலை திருஷ்டி நிவாரணம்
ஜெயா பார்வதி
ஆஷா தசமி
நிறைவான குடும்பம்
கோ பத்ம விரதம்
தாய்க்கு சேவை
கோமுக பூஜை
அந்தர் கோமுகம்
தீட்டு தோஷம்
அக்னி சாவர்ணி மனு
கோமுகம்
விஷ்ணுபதி தேவர்மலை
ரத்தின லிங்கம்
உய்யவந்த அம்மன்
பிரம்ம தீர்த்தம்
வாஸ்து நாள்
நல்ல முடிவு
அன்பு மழை
வாஸ்து துதிகள்
பத்ம தீர்த்த கோமுகம்
நீடூர் சோமநாதர்

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam