அன்பால் ஒருங்கிணைவோம் அகத்தியரின் வழி நடப்போம் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

1997 ஜூலை மக நீலாம்பரி
  கச்ச களிம்பு காப்பு
  திருநெடுங்களம்
  அமுத தாரைகள்
  படி தீப பூஜை
  அஷ்ட திக்கு பூஜை
  மலப்புழு சித்தர்
  ஜீவகற்ப மூலிகை
  அக்னி தீர்த்தம்
  சகுனங்கள்
  சந்திர தரிசனம்
  நட்சத்திர லிங்கங்கள்
  கடுக்கன் மகிமை
  ஆடிப் பூரம்

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam