அன்பால் ஒருங்கிணைவோம் அகத்தியரின் வழி நடப்போம் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

1996 ஜூலை அமுத தாரைகள்
  தட்சிணாயனம்
  உத்தாலகர் கடுக்கன்
  மழை இரகசியங்கள்
குமார சஷ்டி
சாவர்ணி தர்ப்பணம்
மலைக்கோட்டை
மாங்கல்ய அபிஷேகம்
ஆநிறை கணபதி
நித்ய கர்ம நிவாரணி
அடிமை கண்ட ஆனந்தம்
<