அன்பால் ஒருங்கிணைவோம் அகத்தியரின் வழி நடப்போம் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

2003 ஜனவரி அடிமை கண்ட ஆனந்தம்
  வினா விடை
  மகர சங்கராந்தி
  காணும் பொங்கல்
  ஸ்ரீபாம்பணையான் சித்தர்
  புதுவருடப் பிறப்பு
  அஸ்தி கரைத்தல்
  ராமநாமம்
  சுரைக்குடுவை
  சாகம்பரி பூஜை
  கடன் தொல்லை
  பூர நட்சத்திரம்
  அமுத தாரைகள்
  ஸ்ரீபேயாழ்வார்
  ஒழுகமங்கலம் பைரவர்
  பைரவர் வழிபாடு

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam