அன்பால் ஒருங்கிணைவோம் அகத்தியரின் வழி நடப்போம் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

2002 ஜனவரி அடிமை கண்ட ஆனந்தம்
  புதுவருடம் 2002
  அமுத தாரைகள்
  வெற்றிலை மகிமை
  ஆஞ்சநேய அவதாரம்
  இரவு நேர ராகு காலம்
  நித்திய கர்ம நிவாரணம்
  உத்தராயணம்
  வெற்றிலை இரகசியங்கள்

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam