அன்பால் ஒருங்கிணைவோம் அகத்தியரின் வழி நடப்போம் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

2001 ஜனவரி அடிமை கண்ட ஆனந்தம்
  தென்காசி மகாத்மியம்
  ஸ்ரீநடனகோபால நாயகி சுவாமிகள்
  ஆங்கில புத்தாண்டு 1
  ஆங்கில புத்தாண்டு 2
  ஆங்கில புத்தாண்டு 3
  ஆங்கில புத்தாண்டு 4
  சிற்றாடை வழிபாடு
  சர்க்கரை நோய்
  சற்குரு
  தெய்வீகமாக வாழ்வது எப்படி ?
  அமுத தாரைகள்
  ஸ்ரீநடனகோபால நாயகி2
  ஸ்ரீநடனகோபால நாயகி3
  ஸ்ரீதெய்வானை சென்னிமலை
  அமுத தாரைகள் 2
  சந்திர கிரகணம்
  அமுத தாரைகள் 3
  டாக்டர்களிடம் தெய்வீகம்
  தேனிமலை கிரிவலம்

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam