அன்பால் ஒருங்கிணைவோம் அகத்தியரின் வழி நடப்போம் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

2000 ஜனவரி பஞ்ச மகாசித்தர்கள்
  மது வினைகள்
  சூரிய கோலம்
  விரத நியதிகள்
  நீல நிற ஆடைகள்
  ஆங்கிலப் புத்தாண்டு
  எண் பூஜ்யம்
  ஐசிங் சக்கரம்
  மணமற்ற மலர்கள்
  சமுதாயப் பூஜைகள்
  அக்னிக் குற்றங்கள்
  மாட்டுப் பொங்கல்
  ரிஷப பூஜை
  காணும் பொங்கல்
  சுயம்பு லிங்கம்
  மன அழுக்கு
  போகிப் பொங்கல்
  பஞ்ச வர்ண லிங்கம்
  திருஷ்டி தோஷம்
  குதிகால் தோஷம்
  பருத்தி ஆடைகள்
  போகிப் பண்டிகை
  அடிப் பிரதட்சிணம்
  தங்கத் தேர்
  ஸ்வர்ண கடாட்சம்
  பஞ்ச வர்ணக் கிளிகள்
  பரஞ்சோதி சிலா

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam