அன்பால் ஒருங்கிணைவோம் அகத்தியரின் வழி நடப்போம் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

1999 ஜனவரி ஆங்கில புத்தாண்டு
  அடிமை கண்ட ஆனந்தம்
  ஆண்டாள் திருமணம்
  அமுத நந்தியா
  பூராட பெண்கள்
  பல்குனி பெருமை
  மயக்க நோய்கள்
  நவகிரகங்கள்
  சிவ பேதம்
  மரண பயம்
  அழிஞ்சில்
  உத்தராயணம்
  என்றும் நலமே
  யோக தீபம்
  வெண்குஷ்டம்
  கார்த்திகை தீபம்
  இரத்தினகிரி ஈசன்

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam