அன்பால் ஒருங்கிணைவோம் அகத்தியரின் வழி நடப்போம் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

1996 ஜனவரி கரதரிசனம்
தர்ப்பண பரிகாரங்கள்
  பண்டிகைகள் ஏன் ?
  நித்ரா முக்தி ஆசனம்
  லாட்டரி சீட்டு
  பணம்
  திருமுக பூஜை
  மார்கழி தானங்கள்
  தை அமாவாசை
  வசந்த பஞ்சமி
  கல்பித தோஷம்
  தை பூசம்
  காளி நடனம்

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam