அன்பால் ஒருங்கிணைவோம் அகத்தியரின் வழி நடப்போம் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

1993 ஜனவரி ஸ்வஸ்தி துதி
  அடிமை கண்ட ஆனந்தம்
  அகமர்ஷண மகரிஷி
  குருமங்களம்
  ஸ்ரீஅகத்தியர் திருஅவதாரம்
  அன்னதான முறைகள்
  ஸ்ரீஇடியாப்ப சித்தர்
  ராச லீலை

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam