அன்பால் ஒருங்கிணைவோம் அகத்தியரின் வழி நடப்போம் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

2004 பிப்ரவரி அடிமை கண்ட ஆனந்தம்
பூஜ்யம்
உத்தராயணம்
சோமஸ்தம்பம்
பூசம்
கடுவெளி
ஔபர மந்திரம்
முடிகொண்டான்
பரியா மருதுப்பட்டி
மகா சிவராத்திரி
ஹரிக்கேன் விளக்கு சித்தர்
ஸ்ரீஅஸ்வத்த பத்ர விநாயகர்
ஸ்ரீவிதர்பகால சித்தர்
அமுத தாரைகள்
தொடரும் ஆனந்தம்

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam