அன்பால் ஒருங்கிணைவோம் அகத்தியரின் வழி நடப்போம் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

2003 பிப்ரவரி அடிமை கண்ட ஆனந்தம்
உறக்க நிலை
தீயத்தூர் விஷ்ணுபதி
சித்துக்காடு
சங்கு மகிமை
நேமம் சிவாலயம்
கொடிக்கவி
காசி லிங்கம்
அன்யோன்ய உறவு
அங்கப்பிரதட்சிணம்
அமுத தாரைகள்

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam