அன்பால் ஒருங்கிணைவோம் அகத்தியரின் வழி நடப்போம் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

2002 பிப்ரவரி அடிமை கண்ட ஆனந்தம்
  திருவெண்டயம்
  விஷ்ணுபதி
  திருத்தெங்கூர்
  சந்திர சாந்த பூஜை
  அம்மி மிதித்தல்
  நீலகண்ட சித்தர்
  செறுகுடி மங்களம்
  ஸ்ரீகாலபைரவர்
  அமுத தாரைகள்
  நித்ய கர்ம நிவாரணம்
  ஸ்ரீஜுரஹரேஸ்வரர்
  ஸ்ரீகுதம்பை சித்தர்

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam