கேட்பவர் மனம் ஜில்லென்று ஆகும்படி உரைப்பதே உரை !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

2001 பிப்ரவரி திரைலோகி விஷ்ணுபதி
  அடிமை கண்ட ஆனந்தம்
  அங்காரக சதுர்த்தி
  திருமாந்துறை சிவராத்திரி
  உலகின் வடிவம்
  நவாவர்ண ஊஞ்சல்
  கடனாகப் பணம்
  ராமநாம மகிமை
  பீஷ்ம தர்ப்பணம்
  திரைலோக்கி திருத்தலம்
  ரத சப்தமி
  குடும்ப ஒற்றுமை
  வாஸ்து மகிமை

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam