அன்பால் ஒருங்கிணைவோம் அகத்தியரின் வழி நடப்போம் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

2000 பிப்ரவரி தங்கம் தங்கமே
  கரும்பாயிரம் விநாயகர்
  சிரிப்பின் ரகசியம்
  ஆலய திருப்பணி
  விஷ்ணுபதி பாடலூர்
  தூக்கத்தின் ரகசியம்
  மதுரை சரபேஸ்வரர்
  நரம்பு வியாதிகள்
  உய்யவந்த அம்மன்
  பூமலை ஆஞ்சநேயர்
  பாடலூரே சரி

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam