வைர மோதிரம் பிரமாதமா, வைர நெஞ்சம் பிரமாதமா ?

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

1994 பிப்ரவரி தினசரி பூஜை
ஸ்ரீசடநட ஈஸ்வரர்
இரவு பயணங்கள்
மானசீக பூஜை
நாடிப் பொருத்தம்
பிரார்த்தனைகள்
ஸ்ரீசட்டைநாதர்
சுயநாம ஜபம்
தோல் கர்மங்கள்
தம்பதிகளுக்கு ஆசி
திருமணத் தடங்கல்கள்
ஆடை தானம்

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam