கடவுளைப் பார்ப்பது அப்புறம், நாம் முதலில் ஒரு பித்ருவாக மாறினால்
அதுவே பெரிய சாதனைதான் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

1993 பிப்ரவரி அடிமை கண்ட ஆனந்தம்
  ராகு கால மகிமை
  ஸ்ரீராமநவமி
  சனி பெயர்ச்சி
  காயத்ரீ முத்திரை

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam