அன்பால் ஒருங்கிணைவோம் அகத்தியரின் வழி நடப்போம் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

2004 டிசம்பர் அடிமை கண்ட ஆனந்தம்
அடிமை கண்ட ஆனந்தம்2
பொன்னகரம்
பொன்னகரம்2
ராமநாம சக்தி
ஆத்மவிசாரம்
பரிகாரமா ?
மணமேல்குடி
மரண யோகம்
செல்போன்
மானகிரி
திருவிசநல்லூர்
ஸ்ரீஆந்தை வணங்கியார்
ஸ்ரீஆந்தை வணங்கியார்2
அமுத தாரைகள்
மூல வழிபாடு
தொடரும் ஆனந்தம்

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam