சூரியனுக்கு ஏன் அகல் விளக்கு ! - மாதா அமிர்தானந்தா

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

2002 டிசம்பர் அடிமை கண்ட ஆனந்தம்
  சற்குரு
  காப்பு சக்திகள்
  ஸ்ரீரோமரிஷி
  நித்ய கர்ம நிவாரணம்
  மாளாபுரம்
  ஸ்ரீகொன்றையடி விநாயகர்
  கோபுரம்
  அமுத தாரைகள்
  ஆத்ம தெளிவு
  திருத்துறைப்பூண்டி
  ஸ்ரீவாத்யார்ஐயா
  ஸ்ரீவராஹி அம்மன்
  முத்து வடுகம்

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam