அன்பால் ஒருங்கிணைவோம் அகத்தியரின் வழி நடப்போம் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

2001 டிசம்பர் அடிமை கண்ட ஆனந்தம்
  நிலநடுக்கம்
  தியானம் யோகம்
  மானிட உடல்
  நெடுங்குடி திருத்தலம்
  நற்காரியம்
  பகை கிரகங்கள்
  பகை உணர்வுகள்
  அன்னதான மகிமை
  வித்யா நிதி பண்டிகை
  ஸ்ரீதழுவக் குழைந்தீசர்
  நித்யகர்ம நிவாரணம்
  ஆஸ்ரம பொருட்கள்
  சந்திர வழிபாடு
  இதய நோய்கள்

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam