அன்பால் ஒருங்கிணைவோம் அகத்தியரின் வழி நடப்போம் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

1999 டிசம்பர் ருத்ர கண்ட சித்தர்
தெய்வீக வாழ்வு
ஸ்ரீஸ்வர்ணபுரீஸ்வரர்
ஆர் ருத்ரன்
வாஸ்து தோஷங்கள்
உய்யவந்த அம்பாள்
திருவெள்ளறை மடப்பள்ளி
மார்கழி பூஜை
ககார மந்திரம்
ஸ்ரீகண்ட நிவர்த்தி சரபேஸ்வரர்
அமாவாசை கோலம்

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam