அன்பால் ஒருங்கிணைவோம் அகத்தியரின் வழி நடப்போம் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

1997 டிசம்பர் நாராயண அர்ப்பணம்
  குஜாக்னி சக்தி
  பௌர்ணமி கிரிவலம்
  வாகன காப்பு
  கிருத நந்தி
  லகிமா சித்தி
  திடீர் அதிர்ஷ்டம்
  வாமன மகரிஷி
  அன்னதான சேவை
  சரண தீபம்
  கார்த்திகை வலம்

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam