அன்பால் ஒருங்கிணைவோம் அகத்தியரின் வழி நடப்போம் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

1996 டிசம்பர் கூட்டு வழிபாடு
  நட்சத்திர பூஜை
  நட்சத்திர துதி
  நட்சத்திர சகாயம்
  காளிங்க நாகம்
  சக்தி மஹிம்ன தோத்ரம்
  மஞ்சள் மகிமை
  அர்க்க பூஜை
  ஒற்றைப்படை நாள்
  சோமநாதர்
  படி தீபம்
  யோக தீட்சை
  ஞான தீட்சை
  மூளை வளர்ச்சி
  புனுகு சட்டம்
  பூச நட்சத்திரம்
  ஆழத்துப் பிள்ளையார்
  எலும்பு முறிவு
  ஊர்மிளை லிங்கம்
  தில ஹோமம்
  சித்த யோகம்

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam