அன்பால் ஒருங்கிணைவோம் அகத்தியரின் வழி நடப்போம் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

2004 ஆகஸ்டு அடிமை கண்ட ஆனந்தம்
ஆகாய வாஸ்து
ஸ்ரீஆகாச விநாயகர்
ரோகிணி வரப்ரசாதி
நோய் தீர்ப்பீர்
கஜேந்திர மோட்சம்
விஷ்ணுபதி நத்தம்
ஸ்ரீநீராரை விசிறி சித்தர்
ஸ்ரீவாமன கணபதி
அர்ச்சகர்கள்
வாஸ்து பூஜை
பெண்கள் கவனிக்க
கூந்தல் குங்குமம்
ஸ்ரீதட்சிண துர்கை
அமுத தாரைகள்
தொடரும் ஆனந்தம்

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam