அன்பால் ஒருங்கிணைவோம் அகத்தியரின் வழி நடப்போம் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

2002 ஆகஸ்டு அடிமை கண்ட ஆனந்தம்
  விஷ்ணுபதி
  தேன்கூடு
  சீனந்தல் சித்தர்
  பெருமகளூர்
  நித்ய கர்ம நிவாரணம்
  மங்களபாணம்
  குறட்டை
  கண்டிரமாணிக்கம்
  பரணி நல்லாடை
  சக்குவாம்பாள்புரம்
  அமுத தாரைகள்

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam