ஒரே ஒரு பித்ருவோட ஆசி கிடைத்தால் கூட போதும், நாம் கரையேறி விடுவோம் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

2001 ஆகஸ்டு அடிமை கண்ட ஆனந்தம்
  கதிர்காம சங்கு
  ஸ்ரீஉண்ணாமுலை அம்பிகை
  பிரம்மஹத்தி தோஷம்
  அருணை கிரிவலம்
  பேன்களின் படைப்பு
  வாஸ்து பூஜை
  அட்சய திரிதியை
  நித்ய பிரதோஷம்
  பிள்ளை வளர்ப்பு
  திருமண பத்திரிகை
  அமுத தாரைகள்
  நித்ய கர்ம நிவாரணம்
  கணவனின் நோய்
  விஷ்ணுபதி அலவந்திபுரம்

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam