அன்பால் ஒருங்கிணைவோம் அகத்தியரின் வழி நடப்போம் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

1999 ஆகஸ்டு நாகரத்தினம்
சர்வ புத்ரதா ஏகாதசி
கிரிவலம் வருக
வாஸ்து பூஜை
பிதுர் மோட்சபுரி
அண்ணாமலைவாசிகள்
சூரிய சஷ்டி
ஸ்வர்ண கௌரி விரதம்
வேதசக்திகள்
திருக்கச்சூர்
திருக்கோழம்பம்

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam