அன்பால் ஒருங்கிணைவோம் அகத்தியரின் வழி நடப்போம் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

1998 ஆகஸ்டு வான்வெளிப் பயணம்
கம்ப்யூட்டர் அறிவு
அலுவலகப் பணி
சூரிய கிரஹணம்
பெண் பார்த்தல்
அஞ்சேல் அஞ்சேல்
சங்கம பூஜை
தீர்த்த ரிஷிகள்
சரபேஸ்வர துதி
அமிர்த ம்ருத்யுஞ்ஜயர்
ஆயுள் விருத்தி
பூரண புஷ்கலை
பிரயோக சக்கரம்
விஷ்ணுபதி வாணியம்பாடி
வெள்ளை வேம்பு

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam