அன்பால் ஒருங்கிணைவோம் அகத்தியரின் வழி நடப்போம் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

1997 ஆகஸ்டு அடிமை கண்ட ஆனந்தம்
  ஆடைகள்
  பூரத்ரய ஹோமம்
  தஞ்சை பெரிய கோயில்
  ஓரகடம் ராமர்
  ஆஷாட தேவி
  வரலட்சுமி பூஜை
  அமுத தாரைகள்
  ஆவணி அவிட்டம்
  விஷ்ணுபதி ஓரகடம்
  கமல மாமுனி

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam