துளி கங்கை நீர் கோடி பெறும், துளி தர்ப்பண நீர் பல கோடி பெறும் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

1993 ஆகஸ்டு ராமர் திருவடி
நல்ல குழந்தை
கசவனம்பட்டி சித்தர்
முடி காணிக்கை
சீதா குரு துதி
நான்கு கைகள்
குரு பாரம்பரியம்
ஸ்ரீவீர்யபாலீஸ்வரர்

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam