அன்பால் ஒருங்கிணைவோம் அகத்தியரின் வழி நடப்போம் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

2003 ஏப்ரல் அடிமை கண்ட ஆனந்தம்
விளங்குளம்
வாஸ்து பூஜை
தாழமங்கை
சுருட்டு வீரையா
புத்தாண்டு
குருந்த மரம்
குரு துரோகம்
அரிச்சந்திரபுரம்
அரவிந்த மாதா
தொடரும் ஆனந்தம்
அமுத தாரைகள்

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam