அன்பால் ஒருங்கிணைவோம் அகத்தியரின் வழி நடப்போம் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய ஒலி

2001 ஏப்ரல் சங்கு மகிமை
அடிமை கண்ட ஆனந்தம்
தென்காசி மகாத்மியம்
ஸ்ரீசட்டைநாத சித்தர்
திப்பிராஜபுரம்
சங்கின் மகிமை
தெய்வீக வாழ்வு
செவலூர் ஸ்ரீபூமிநாதர்
அமுத தாரைகள்
வாஸ்து அமாவாசை
புனிதப் பசு
சங்கு அபிஷேகம்
கைவிரல் வளையங்கள்
எச்சூர் சந்தனக் காப்பு
புத்தாண்டு செய்தி

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam